Buurtcomité Wij-Kriekenbos

Buurtcomité "WIJ-Kriekenbos" is actief binnen de grenzen van de Hertogstraat, de Sparrendreef, de Safranenbergstraat en de Kerspelstraat. Als basis voor de werking van het Buurtcomité, richten wij ons op de Witte Huizen.

Waar het comité voor staat is samen te vatten in 4 woorden, nl. "Wij" "Kriek" "en"  "Bos"

'Wij" staat voor het samenhorigheidsgevoel, ons samen inzetten voor een betere buurt, een buurt waar iedereen, iedereen kent.
Wij bieden iedereen via onze website een forum én vragen als wederdienst hun steun bij het opzetten van acties en activiteiten om een wij(k)-gevoel te creëren dat openstaat voor nieuwe bewoners én de huidige inwoners dichter bij elkaar brengt. We hebben allen alvast één iets gemeen, en dat is dat we hier ooit zijn of zullen komen wonen omdat het Kriekenbos zo goed en mooi gelegen is, genietend van het leven en de zuivere lucht van het bos. Samen staan wij sterk, samen maken wij er iets van. WIJ SAMEN.

De "Kriek" is onze vrucht(en)drank en staat symbool voor het plezierige, lekkere en mooie in het leven. Wij willen ijveren voor een mooie wijk waar er leven in de brouwerij is. Zelf willen we activiteiten organiseren en steunen die de Kriek laten vloeien, alsook acties op het getouw zetten die de Kriekenboom laten bloeien. Op een buurtfeest mogen boompjes opgezet worden over hoe onze wijk er nog fleuriger kan uitzien en mag de Kriek dan ook niet ontbreken, en...

Dat kleine woordje "En" is een voegwoord, maar bij ons ook een werkwoord: we willen werken aan het samenvoegen van alle straten tot één grote wijk door banden te smeden onder de wijkbewoners én met onze verenigingen, zelfstandigen, bedrijven, wijkagenten en stadsadministratie.

Dat "Bos" ademt rust uit en spiegelt ons een ideaal beeld voor van hoe het leven in onze wijk zou kunnen zijn, nl. een buurt waar het rustig én bruisend wonen is, waar onze kinderen veilig én uitgelaten kunnen spelen en waar jonge én oudere mensen zich thuis voelen. Een wijk die zijn geschiedenis eert en voortvertelt: wist u bijvoorbeeld dat de Hertogstraat eigenlijk militair domein is, een zandweg waar vroeger de rekruten van en naar het station (en de cafeetjes...) gingen en dat het leger nu openstelt voor alle burgerverkeer? Tot slot, een groene buurt ook, waar de Kriekenboom tot zijn recht komt, en zo komen we terug bij onze Kriek...